ข้าวแต๋นลำไย

วิสาหกิจชุมชน ต.อุโมงค์ ม.8 ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน
เวลา : 08.00 – 16.00 น. ปิดทุกวันจันทร์
ติดต่อ : 053-036222
ข้าวแต๋นลำไย วิสาหกิจชุชมชน กลุ่มแม่บ้านหมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ #๙ดีเด็ดอุโมงค์ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีอุโมงค์ ๙ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภายใต้ภารกิจการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าวแต๋นลำไย วิสาหกิจชุชมชน กลุ่มแม่บ้านหมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ #๙ดีเด็ดอุโมงค์ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีอุโมงค์ ๙ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภายใต้ภารกิจการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

กลับหน้าที่แล้ว