ลุงจันทร์ดี โท๊ะศรี

ช่างทำไม้กวาดทางมะพร้าวฝีมือดี

ลุงจันทร์ดี จึงอยากจะรับซื้อทางมะพร้าวจากพี่น้องคนตำบลอุโมงค์ของเรา ที่อยากจะมีรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยลุงรับซื้อทางมะพร้าว จำนวน 1000 เส้น ราคา 50 บาท

เรื่องราวลุงจันทร์ดี โท๊ะศรี EP2
วันนี้ ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ ได้ลงพื้นที่บ้านลุงจันทร์ดีอีกครั้ง หลังจากที่เราได้โพสต์เรื่องราวของลุงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน คุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวของลุงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำ จนไม่เพียงพอต่อการขาย และวัตถุดิบคือ “ทางมะพร้าว” ใกล้จะหมดสต๊อกแล้ว