แอ่วม่วนอุโมงค์

ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ #๙ดีเด็ดอุโมงค์ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีอุโมงค์ ๙ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภายใต้ภารกิจการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในเส้นทางแรกของเรา ทีม U2T Umong จะเป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว และร้านอาหารทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวในตำบลอุโมงค์ของเรา ซึ่งในเส้นทาง A จะเป็นหมู่บ้าน อุโมงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 และบ้านป่าลาน หมู่ที่ 6
สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในเส้นทางแรกของเรา ทีม U2T Umong จะเป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว และร้านอาหารทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวในตำบลอุโมงค์ของเรา ซึ่งในเส้นทาง A จะเป็นหมู่บ้าน อุโมงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 และบ้านป่าลาน หมู่ที่ 6
สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในเส้นทางที่สองของเรา ทีม U2T Umong จะเป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว และร้านอาหารทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวในตำบลอุโมงค์ของเรา ซึ่งในเส้นทาง B จะเป็น บ้านไร่ หมู่ที่ 8 บ้านเชตวันหนองหมู หมู่ที่ 7 บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10