เรื่องเล่าอุโมงค์

ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ #๙ดีเด็ดอุโมงค์ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีอุโมงค์ ๙ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภายใต้ภารกิจการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เรื่องเล่าอุโมงค์ EP3

เรื่องเด็ด

เรื่องเล่าอุโมงค์ EP3

วันนี้เราพามาเที่ยวสถานีรถไฟป่าเส้า โดยมีประวัติความเป็นมา คือ สถานีรถไฟป่าเส้า เป็นสถานีชั้นสาม ตั้งอยู่ที่ กม.734/645.60 สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๔ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ สร้างขึ้นหลังจากการสร้างสถานีขุนตาล ชื่อสถานีตั้งตามภูมิทัศน์ของหมู่บ้านซึ่งในอดีตที่วัดป่าเส้ามีต้นเส้าขึ้นอยู่มาก อยู่ใกล้กับทางหลวงสาย ลำพูน-เชียงใหม่ ระยะทางจากทางหลวง 10 เมตร เป็นสถานีรถไฟที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งการส่งสินค้าและเดินทางไปยังต่างจังหวัด ในอดีต สมัยมหาสงครามบูรพา สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟป่าเส้าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในสถานการณ์ เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติให้พ้นจากประเทศอาณานิคม(ญี่ปุ่น) เนื่องจากสถานีรถไฟป่าเส้าตั้งอยู่ใกล้โกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าวและแร่ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการแปรรูปเป็นเหล็กสามารถนำมาใช้ในยามสงคราม เป็นอีกจุดที่สามารถมาถ่ายรูป Check-in กันได้เลย
เริ่มจากสุดเขตตำบลอุโมงค์ติดต่อกับอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เราจะมีสถานที่สำคัญ คือ แดนเมือง ซึ่งประวัติความเป็นมา เริ่มต้นจากเจ้าหลวงเมืองลำพูนขณะนั้น ชื่อ เจ้าอนันตยศ และ เจ้ามหันตยศ ได้ออกเดินทางจากเมืองลำพูนมาทางทิศเหนือ เพื่อต้องการหาแนวเขตแดนสิ้นสุดของเมืองลำพูน ว่าสมควรจะอยู่บริเวณใดถึงจะเหมาะสม ซึ่งเจ้าหลวงเมืองลำพูน ได้นั่ง ช้างพัง ชื่อ ช้างปู้กล่ำงาเขียว และขณะนั่งช้างมานั้น เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่ช้าง ปู้กล่ำงาเขียว ได้หยุดพักบริเวณวัดร้าง คือวัดนางเหลียวแห่งนี้ไม่ยอมเดินทางต่อไปเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เจ้าหลวงเมืองลำพูน จึงกำหนดให้เลือกบริเวณวัดร้างแห่งนี้ เป็นแนวเขตแบ่งระหว่างเมืองลำพูนและเมืองเชียงใหม่ โดยเจ้าหลวงเมืองลำพูนได้ใช้ไม้เนื้อแข็งปักเป็นเขตแดนไว้ ต่อมาไม้เกิดการผุกร่อนเนื่องจากถูกแดดถูกฝน เจ้าหลวงจึงสั่งการให้เกณฑ์นักโทษจากเมืองลำพูนจำนวนหนึ่งให้มาช่วยก่อสร้าง โดยใช้วัสดุ คือ ดินเผาและปูนขาว มาโบกแทนหลักไม้เนื้อแข็งเดิม แล้วให้เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า “หลักเขตแดนเมือง เชียงใหม่- ลำพูน” ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง
" ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน " ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกคามโลกอยู่ในขณะนี้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ได้ร่วมสานปณิธานความตั้งใจให้เป็นจริง เกิดเป็น " ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน " ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและผู้สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นการร่วมส่งผ่านองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและคนทุกวัย ร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลรักษาโลกใบนี้ร่วมกัน บริหารโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์