คนในอุโมงค์

ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ #๙ดีเด็ดอุโมงค์ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีอุโมงค์ ๙ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภายใต้ภารกิจการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เรื่องราวลุงจันทร์ดี โท๊ะศรี EP2 วันนี้ ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ ได้ลงพื้นที่บ้านลุงจันทร์ดีอีกครั้ง หลังจากที่เราได้โพสต์เรื่องราวของลุงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน คุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวของลุงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำ จนไม่เพียงพอต่อการขาย และวัตถุดิบคือ "ทางมะพร้าว" ใกล้จะหมดสต๊อกแล้ว
เรื่องราวลุงจันทร์ดี โท๊ะศรี EP2 วันนี้ ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ ได้ลงพื้นที่บ้านลุงจันทร์ดีอีกครั้ง หลังจากที่เราได้โพสต์เรื่องราวของลุงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน คุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวของลุงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำ จนไม่เพียงพอต่อการขาย และวัตถุดิบคือ "ทางมะพร้าว" ใกล้จะหมดสต๊อกแล้ว
ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ #๙ดีเด็ดอุโมงค์ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของดีอุโมงค์ ๙ ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ภายใต้ภารกิจการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
เรื่องราวลุงจันทร์ดี โท๊ะศรี EP2 วันนี้ ทีม U2T ตำบลอุโมงค์ ได้ลงพื้นที่บ้านลุงจันทร์ดีอีกครั้ง หลังจากที่เราได้โพสต์เรื่องราวของลุงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน คุณลุงได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม้กวาดทางมะพร้าวของลุงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทำ จนไม่เพียงพอต่อการขาย และวัตถุดิบคือ "ทางมะพร้าว" ใกล้จะหมดสต๊อกแล้ว